Khi Bạn Làm Hài Lòng Tất Cả Mọi Người…

Không ai tặng hoa cho bạn. Không ai tung hô bạn lên trời. Không âm nhạc đình đám. Không thảm đỏ trải ra. Có lẽ sự hài lòng của tất cả mọi người sống trên hành tinh này không phải là mục tiêu của đời bạn.