Sức Mạnh của Ít Hơn

Đơn giản hóa nghệ thuật tinh tế của việc tập trung vào số ít quan trọng và loại bỏ số nhiều tào lao. Sống nhiều hơn với ít hơn.

Bạn Có Đang Cố Gắng Trở Thành Robot?

Tại sao bạn đã có một kế hoạch hoàn hảo nhưng vẫn kiệt sức? Bàn tay vô hình nào đục khuấy thời gian biểu hoàn hảo ấy? “Kẻ giấu mặt” đó có tên: Năng Lượng

Nguyên Lý 80/20: Bí Mật Làm Ít Hơn Đạt Nhiều Hơn

Bạn có muốn hoàn thành được nhiều việc hơn với công sức ít hơn, tiêu diệt những hoạt động lãng phí, và sống một cuộc sống chất lượng hơn? Đây là bí mật.