Giá Trị Của Giao Phó: 7 Lý Do Bạn Nên Tập Giao Phó Ngay Bây Giờ

Bạn không thể vừa cứu cá heo vừa dạy học vừa vá lại tầng ozon. Hãy để bớt việc cho nhân loại. Nếu bạn không tập cách giao phó khi trẻ, thì bao giờ?

Giao Phó: Cách Dễ Nhất Để Mua Lại Thời Gian

Giao phó việc cho người khác hoạt động như một đòn bẩy tăng lực giúp bạn hoàn thành được nhiều hơn trong khoảng thời gian ngắn hơn. Một nghệ thuật quản lý thời gian cần thiết mà bạn có thể tận dụng ngay bây giờ để có ROI 400-500%.